Gökhan Baştürk

Bilgisayar Yüksek Mühendisi

İşlem Kodundaki User Exit’ları Gören Program

Eğer abap tecrübeniz varsa aşağıda size vereceğim kod bloğunu se38’de bir program yaparak hızlıca kullanabilirsiniz.

Öncesinde programın son halinin ekran görüntülerini aşağıda sizinle paylaşayım.

Şimdi aşağıda kod bloğunu sizinle paylaşıyorum. Benim programımda kullandığım rapor isim kısmını değiştirmeniz ve kopyala yapıştır demeniz yetecektir.

REPORT ZZGOKHAN_USEREXIT.

*&---------------------------------------------------------------------*
*& Enter the transaction code that you want to search through in order
*& to find which Standard SAP User Exits exists.
*&
*&---------------------------------------------------------------------*
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Tables
*&---------------------------------------------------------------------*
TABLES : TSTC,   "SAP Transaction Codes
     TADIR,  "Directory of Repository Objects
     MODSAPT, "SAP Enhancements - Short Texts
     MODACT,  "Modifications
     TRDIR,  "System table TRDIR
     TFDIR,  "Function Module
     ENLFDIR, "Additional Attributes for Function Modules
     TSTCT.  "Transaction Code Texts
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Variables
*&---------------------------------------------------------------------*
DATA : JTAB LIKE TADIR OCCURS 0 WITH HEADER LINE.
DATA : FIELD1(30).
DATA : V_DEVCLASS LIKE TADIR-DEVCLASS.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Selection Screen Parameters
*&---------------------------------------------------------------------*
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK A01 WITH FRAME TITLE TEXT-001.
SELECTION-SCREEN SKIP.
PARAMETERS : P_TCODE LIKE TSTC-TCODE OBLIGATORY.
SELECTION-SCREEN SKIP.
SELECTION-SCREEN END OF BLOCK A01.
*&---------------------------------------------------------------------*
*& Start of main program
*&---------------------------------------------------------------------*
START-OF-SELECTION.
* Validate Transaction Code
 SELECT SINGLE * FROM TSTC
  WHERE TCODE EQ P_TCODE.
* Find Repository Objects for transaction code
 IF SY-SUBRC EQ 0.
  SELECT SINGLE * FROM TADIR
    WHERE PGMID  = 'R3TR'
     AND OBJECT  = 'PROG'
     AND OBJ_NAME = TSTC-PGMNA.
  MOVE : TADIR-DEVCLASS TO V_DEVCLASS.
  IF SY-SUBRC NE 0.
   SELECT SINGLE * FROM TRDIR
     WHERE NAME = TSTC-PGMNA.
   IF TRDIR-SUBC EQ 'F'.
    SELECT SINGLE * FROM TFDIR
     WHERE PNAME = TSTC-PGMNA.
    SELECT SINGLE * FROM ENLFDIR
     WHERE FUNCNAME = TFDIR-FUNCNAME.
    SELECT SINGLE * FROM TADIR
     WHERE PGMID  = 'R3TR'
      AND OBJECT  = 'FUGR'
      AND OBJ_NAME = ENLFDIR-AREA.
    MOVE : TADIR-DEVCLASS TO V_DEVCLASS.
   ENDIF.
  ENDIF.
* Find SAP Modifactions
  SELECT * FROM TADIR
   INTO TABLE JTAB
   WHERE PGMID  = 'R3TR'
    AND OBJECT  = 'SMOD'
    AND DEVCLASS = V_DEVCLASS.
  SELECT SINGLE * FROM TSTCT
   WHERE SPRSL EQ SY-LANGU
    AND TCODE EQ P_TCODE.
  FORMAT COLOR COL_POSITIVE INTENSIFIED OFF.
  WRITE:/(19) 'Transaction Code - ',
  20(20) P_TCODE,
  45(50) TSTCT-TTEXT.
  SKIP.
  IF NOT JTAB[] IS INITIAL.
   WRITE:/(95) SY-ULINE.
   FORMAT COLOR COL_HEADING INTENSIFIED ON.
   WRITE:/1 SY-VLINE,
   2 'Exit Name',
   21 SY-VLINE ,
   22 'Description',
   95 SY-VLINE.
   WRITE:/(95) SY-ULINE.
   LOOP AT JTAB.
    SELECT SINGLE * FROM MODSAPT
    WHERE SPRSL = SY-LANGU AND
    NAME = JTAB-OBJ_NAME.
    FORMAT COLOR COL_NORMAL INTENSIFIED OFF.
    WRITE:/1 SY-VLINE,
    2 JTAB-OBJ_NAME HOTSPOT ON,
    21 SY-VLINE ,
    22 MODSAPT-MODTEXT,
    95 SY-VLINE.
   ENDLOOP.
   WRITE:/(95) SY-ULINE.
   DESCRIBE TABLE JTAB.
   SKIP.
   FORMAT COLOR COL_TOTAL INTENSIFIED ON.
   WRITE:/ 'No of Exits:' , SY-TFILL.
  ELSE.
   FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
   WRITE:/(95) 'No User Exit exists'.
  ENDIF.
 ELSE.
  FORMAT COLOR COL_NEGATIVE INTENSIFIED ON.
  WRITE:/(95) 'Transaction Code Does Not Exist'.
 ENDIF.
* Take the user to SMOD for the Exit that was selected.
AT LINE-SELECTION.
 GET CURSOR FIELD FIELD1.
 CHECK FIELD1(4) EQ 'JTAB'.
 SET PARAMETER ID 'MON' FIELD SY-LISEL+1(10).
 CALL TRANSACTION 'SMOD' AND SKIP FIRST SCREEN.