Gökhan Baştürk

Bilgisayar Yüksek Mühendisi

İnternal Tabloya Ek Alan Ekle

Abap yazarken bazen internal bir tabloyu direkt structure ile oluşturmuş olabiliriz. Buna da ek olarak birkaç alanı sadece program içinde koyacaksak aşağıdaki kod bloğundaki gibi kodunu yazabilirsiniz.

Amacımız structure’ın yapısını bozmadan kendi programımızda ona ait alanları da kısa kod ile kullanmış olmaktır. Bir başka amaç eğer structure aşağıdaki gibi standart ise boşuna standart structure’ın yapısını bozmamaktır.

DATA: BEGIN OF L_SPETAB OCCURS 50.
    INCLUDE STRUCTURE VBUK.
DATA:  SELK,
    TEXT(20),           "text für Vertriebsbelegsart
    LIFSK LIKE VBAK-LIFSK,    "Sperrgrund
    ERDAT LIKE VBAK-ERDAT,
    KUNNR LIKE VBAK-KUNNR,
    ERNAM LIKE VBAK-ERNAM,
    VDATU LIKE VBAK-VDATU,    " Wunschlieferdat
    NAME1 LIKE KNA1-NAME1,
    KS(1),             " Kopfssperre
    PS(1),             "Positionssperre
    AS(1),             " Anwenderstatus
    KR(1),             "Kreditprüfung
    LFSTA_BEZ LIKE VBSTT-LFSTA_BEZ,"feld für Lieferstatus
    TABIX  LIKE SY-TABIX,
    VTEXT LIKE TVLST-VTEXT,    "Feld für Liefersperrebez. (Kopf)
    WADAT  LIKE VBEP-WADAT,
    VSTEL  LIKE VBAP-VSTEL,
    POSNR  LIKE VBAP-POSNR,
    ETENR  LIKE VBEP-ETENR,
    LIFSP  LIKE VBEP-LIFSP,    "Liefersperre Einteilung
    WAREMPF LIKE KUWEV-KUNNR,   "Warenempfänger
    COL(3)  TYPE C,        " Farbfeld für ALV
    OBJNR  LIKE VBAK-OBJNR,    "für Status-Prüfung (JEST, JSTO)
    msr_approv_block TYPE msr_approval_block, "Approval
    msr_approv_block_txt TYPE val_text,    "Approval text
    werks TYPE werks_d,           "Plant

END OF L_SPETAB.